26 19 40 58 [email protected]

Efterværn §76

Vi tilbyder et individuelt tilpasset tilbud, hvor den unge oplever den fornødne støtte og guidning og hvor der er en tydelig rød tråd ift. hvor omfangsrig Efterværns tilbuddet skal være og i hvilken grad støtten på længere sigt skal reduceres.

Efterværns tilbuddet er et estimeret bud på hvordan og hvor lang tid den unge har behov for støtte. Vi vil dog påpege, at faserne kan varierer i begge retninger og vi derfor gerne vil tage forbehold for dette ift. en mest mulig dynamisk anbringelseskontrakt, hvor pris og længde kan evalueres løbende. Fx hvis den unges udvikling er enten hurtigere eller langsommere end først antaget.

Grundlæggende stræber Efterværns arbejdet mod, at yde den støtte den unge behøver for at forsætte hans positive udvikling, med det for øje, at gøre den unge mest mulig selvhjulpen i den unges ungdoms- og voksenliv.

Forskningsbaseret tilgang

Den teoretiske tilgang til vores Efterværn, tager udgangspunkt i Steins omfattende undersøgelse af effekten af Efterværn, som blandt andet inkluderer 130 mindre udenlandske undersøgelser om Efterværn. I forhold til Efterværn i Danmark er litteraturen væsentlig mere sparsom, dog har vi nøje gennemgået ”Fra anbringelse til Efterværn” der også understøtte de udenlandske undersøgelser på mange områder.

De før omtalte undersøgelse peger på nogle generelle retningslinjer inden for arbejdet med Efterværn, samt 3 hovedkonklusioner. Det er disse retningslinjer og konklusioner, der er det teoretiske grundlag for at udforme den praktiske side af alle vores Efterværns forløb og i dette tilfælde med særligt fokus på Kenni.

De 3 grundlæggende indsatsområder (jf. tidligere omtalt undersøgelse), der tilsammen udgør det felt, hvor Kenni behøver væsentligt støtte for at kunne begå sig er;

1. Praktiske færdigheder

·    Den unge støttes i, at holde en hensigtsmæssig og daglig orden.

·    Den unge støttes i, at have hensigtsmæssige madvaner.

·    Den unge vejledes i, at købe ind, gå i banken, gå til lægen etc.

·    Den unge præsenteres for og vejledes i, at lave et budget og overholde det

2. Netværk

·    Den unge motiveres til, at finde en daglig beskæftigelse.

·    Den unge motiveres til, at deltage i ugentlige fællesarrangementer.

·    Den unge støttes i, at opsøge nærmiljøets sociale netværk.

3. Uddannelse/Arbejde

·    Den unge vejledes i, jobmuligheder.

·    Den unge vejledes i uddannelsesmuligheder.

·    Den unge støttes i, at fastholde job eller uddannelse.

·    Den unge motiveres til at søge job eller uddannelse.

Efterværnsarbejdet er en gradvis proces hvor støtten over tid bliver reduceret og kan, hvis Kenni har de fornødne færdigheder, forsvinde helt.