26 19 40 58 [email protected]

Fagligt

Fonden Føniks er et sted hvor ”vores” unge med selvskadende adfærd, ligesom symbolikken i sagnet om ”Fugl Føniks”, kan opleve en fornyelse/”genfødsel” i synet og troen på sig selv. De vil føle en nævneværdig forvandling i selvopfattelsen, i kraft af et stigende selvværd, selvtillid og troen på livet. Fonden Føniks er et sted, hvor de unge kan finde et fristed for marginalisering, fordomme og dårlige oplevelser.

De unge har her mulighed for at blive afskærmet i forhold til de mange valg, som de fleste af dem indtil nu har stået alene med. De vil ligeledes have muligheden for restitution gennem en individuel, relationsbaseret samt anerkendende pædagogik, der lægger vægt på den enkeltes ressourcer, mål og drømme.

Resiliente unge med fokus på ungdomsuddannelse.
Vi tilstræber at støtte vores unge, så de bliver mest muligt selvhjulpne – øge de unges resiliens/livsduelighed og yderligere får mest mulig uddannelse. 
Vi tilrettelægger den socialpædagogiske indsats ud fra den enkeltes behov, ressourcer og udviklingsmuligheder. Dette kan gøres gennem forskellige aktiviteter, hvor der er mulighed for at vise, at vi værdsætter dem, og hvor man har chancen for at vise, at det er ”hvem de er” der betyder noget og ikke blot ”hvad de kan” eller især – ”ikke kan”.

Føniks er et socialpædagogisk opholdsted med troværdige og fagligt kompetente voksne, der vil involvere sig og som vil prøve, på bedst mulig vis, at gøre en nævneværdig forskel på den enkelte unges liv.

13 + 10 =

Vi har aktuelt ledig plads!