26 19 40 58 [email protected]

Fonden Føniks – Mål og metode

Vores overordnede mål med Føniks er, at fremme den enkelte unges selvstændighed og mulighed for personlig vækst. Vi lægger vægt på, at de unge er medbestemmende i de beslutninger, der bliver taget, og at de mødes med anerkendelse, tillid, accept og åbenhed.

De unge tilskyndes til et udadrettet aktivitets- og fritidsliv med deltagelse i nærmiljøets forskellige tilbud.
Vi prioriterer, at de unge kommer i arbejdspraktikker, og vi har opbygget et netværk af flere lokale virksomheder, hvor der er plads til, at de unge kan udvikle sig i eget tempo, hvor meningsfuldhed er i centrum. Vi råder ligeledes over muligheder for intern bo- træning i egen lejlighed, før en endelig udslusning finder sted, hvilket også kan foregå i Føniksregi.

 

Udgifterne på anbringelser kan reduceres imens fagligheden bevares.

Fonden Føniks har i samarbejde med udviklet en måde at måle indsatsen og kvaliteten i socialt arbejde.

Metoden kan anvendes på flere forskellige områder, hvor der er tale om at støtte og udvikle børn, unge og voksne til et videre forløb.

Baggrunden for vores ”metode”/tiltag er, at tilbyde landets kommuner en mulighed for at reducere deres anbringelsesudgifter, samtidig med at anbringelsesstederne bliver bedre til at dokumentere effekten af deres indsats og dermed eksistensberettigelse.

Vi kan nu dels måle og dokumentere effekten af det pædagogiske arbejde, skabe et fælles sprog/retorik og dels synliggøre udviklingen i det sociale arbejde i en langt større grad end tidligere. 
Kommunen vil nu have en bedre mulighed for at følge med i hvilke anbringelser, der virker og hvorfor, samt kortlægge hvilke anbringelsessteder, der ikke lever op til kommunens forventninger/krav.

 

Hvad er vores mål med RUN:

  • At opkvalificere anbringelsesstederne til at kunne lave resultatdokumentation og effektmålinger af deres indsats.
  • At få kommuner og anbringelsessteder til at ”tale samme sprog”/ fælles retorik, hvilket vil gøre sagsbehandlingen og evalueringen af indsatsen væsentlig nemmere/hurtigere.
  • At effektivisere anbringelsesområdet, så de unge får den bedst mulige støtte samtidig med, at kommunen får mere kvalitet for pengene.
  • At få procenten af sammenbrudte anbringelser og dermed genanbringelser på 0 % – derved spare anbringelsesområdet for rigtig mange unødvendige udgifter.