26 19 40 58 [email protected]

Personalet i Fonden Føniks består af engagerede medarbejdere, som alle arbejder målrettet for at skabe de mest optimale betingelser for vores unge. Vi sigter på at have faguddannede personale ansat til at varetage udviklingsarbejdet med de unge.

Vores personalegruppe er mangfoldig i alder, køn, interesser og kultur.

Vi arbejder teambaseret for at udnytte så mange ressourcer som muligt og for at tilbyde de unge flere relationsmuligheder.