Vi søger løbende passionerede medarbejdere, ildsjæle og sociale iværksættere indenfor vores område

Om os

Fonden Føniks er selvejende og ledes af en kompetent bestyrelse samt en direktion der vægter faglighed, passion, selvstændighed og handlekraftige personligheder blandt personalet.

Fonden blev stiftet 2008 og er godkendt til 38 unge i alderen 10 og 18 år fordelt på hhv. 6 afdelinger. Disse tilbyder døgnafd., projektafd., afskærmning, udslusning og aflastning. Målgruppen har sociale / psykiske problemstillinger herunder omsorgssvigt, AD/HD, adfærds og tilknytningsforstyrrelser, krænker problematikker.


Fonden Føniks er et socialpædagogisk tilbud med troværdigt og fagligt kompetent personale, der har et brændende ønske om at involvere sig, samt gøre en nævneværdig forskel på de enkelte unges liv.

Vi er en organisation i rivende udvikling, der søger handlekraftige, beslutningsdygtige og initiativrige personer til teamet, der kan bidrage positivt og indgå i de unges hverdag.

Hos Fonden Føniks tror vi på, at vi kan skabe bedst mulige rammer, trivsel og udvikling gennem en anerkendende relation samt en mentaliserende tilgang, hvor inddragelse og motivation udgør en positiv forskel i de unges liv.

Det kan som voksen eller pårørende være vanskeligt at sætte fingeren på, hvad dit barn kæmper med og hvordan det skal håndteres. Du kan her på siden finde mere vejledning om f.eks.

Den teoretiske forståelse for forskellige metodiske tilgange i arbejdet med børn og unge vægtes højt hos os. Vi arbejder bevidst med forskellige socialfaglige metoder. Eksempelvis kan den mentaliserende tilgang være at foretrække i én situation, hvor low arousal er mere hensigtsmæssig i en anden situation eller overfor en anden ung.

Anbringelse er ikke i enhver situation lig med at den pågældende unge skal kappe forbindelsen til sit liv udenfor anbringelsesinstitutionen. Der findes understøttet bevis for, hvordan tilknytning til familie og skole har afgørende betydning for anbragte børn og unge.

Derudover ser vi positive resultater af, at styrke vores anbringelser via stærkt samarbejde – både med familien, den unge selv og kommunen. Disse samarbejder har vi forfattet en samarbejdsanalyse omkring. Læs mere om vores fem anbefalinger til flere vellykkede anbringelser her.

Om dig

Som kommende medarbejder er du passioneret for at arbejde med målgruppen, sætter en lid til ordentlighed overfor unge og kollegaer, samt kan og vil indgå i en organisation hvor gennemsigtighed prioriteres højt på alle niveauer.

Vi har en stor forventning om at alle pædagoger på Føniks:

 1. Brænder for sit arbejde og vil være med til at gør en forskel som pædagog for anbragte unge.
 2. At du er god til at etablere og opretholde en positiv relation til unge, og forstår vigtigheden af denne relation i det pædagogiske arbejde.
 3. Kan formidle, både skriftligt såvel mundtligt, et pædagogisk budskab.
 4. Er tydelig i dine krav og forventninger til de unge og kan sige fra.
 5. Kan håndtere at være i et konfliktfyldt miljø og bevare overblik.
 6. Er handlekraftig og kan selvstændigt træffe beslutninger.
 7. Kan reflekterer over egen og andres praksis.
 8. At du kan tage et individuelt og differentieret udgangspunkt i behandlingsarbejdet.
 9. At du er en teamplayer og ønsker et tæt samarbejde med dine kollegaer.

Vi tilbyder dig:

 • arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring til dig og dine børn
 • en HR strategi som giver mulighed for efteruddannelse
 • løbende supervision til personalet
 • fast udbetaling af overarbejde
 • fleksible vagter
 • …samt meget andet!

At arbejde i en selvejende organisation kontra en offentlig organisation

Der er en række forskelle på at arbejde i en selvejende eller en offentlig organisation. Fonden Føniks er en selvejende organisation, som sigter efter at have en så flad ledelsesstruktur som muligt, og derved være så lidt bureaukratisk som muligt.

Det er en organisation hvor der er højt til loftet i forhold til nye ideer og gode forslag og der skal være kort vej til handling således at nye tiltag og beslutninger iværksættes hurtigt og som aftalt.

Fonden Føniks fastlægger selv strategien, handleplanerne og målene ud fra hvad der er bedst for vores unge. Der er ikke en politisk agenda, der trækkes ned over os og som vi skal forholde os til.

Som medarbejder på Fonden Føniks er du en del af en HR strategi, som er fastlagt fra bestyrelsen. Bestyrelsen angiver rammerne, værdierne og målene for hvad det kræves at være ansat i Fonden Føniks.

Drømmen og passionen bag Fonden Føniks

Drømmen om at skabe bedre vilkår for udsatte børn og unge har altid været hos både Anders og Henrik – og den spirer og udvikler sig konstant.

I 2008 startede Anders og Henrik i fællesskab Fonden Føniks med ønsket om at skabe bedre vilkår for danske udsatte børn og unge samt deres familier.

På baggrund af vores erfaringer fra organisationen samt positive tilbagemeldinger fra både kommuner, anbragte børn/unge og deres familier er vi nået længere end vi havde turdet håbe. Vi har hjulpet mange, men ønsker fortsat at hjælpe endnu flere.

Fonden Føniks er et tilbud om aflastning eller anbringelse til familier, der har et barn/ung med udfordringer – uanset om I er inde i systemet eller ej.
Vi er også et tilbud til kommuner, der kan se værdien i at tilbyde sine borgere skræddersyede aflastnings- og anbringelsesmuligheder af børn og unge.

Det har altid været en fælles passion for Anders og Henrik at skabe et ekstraordinært anbringelsessted for udsatte børn og unge. At gøre noget ekstra, skabe meningsfuldhed og inddrage den unge i egen anbringelse ligger dybt forankret i strategien og DNA’en for Fonden Føniks.

At spille hinanden gode er en slidt kliché, men det gør den ikke mindre sand i praksis. Det er virkelig i samarbejdet vi spiller hinanden gode hos Fonden Føniks. Samarbejde mellem den unge, personalet, familien og kommunen eller sagsbehandleren står i klar fokus hos os.

Vi er overbeviste om, at fokus på det gode samarbejde er hovedårsagen til, at vi hos Fonden Føniks præsterer 65 % kortere anbringelsesforløb end andre anbringelsessteder – og det er vi meget stolte over!