Vi søger løbende passioneret medarbejdere, ildsjæle og sociale iværksættere indenfor vores område.

Føniks er et socialpædagogisk tilbud med troværdige og fagligt kompetent personale, der har et brændende ønske om at involvere sig  samt gøre en nævneværdig forskel på de enkelte unges liv.

Vi er en organisation i rivende udvikling, der søger handlekraftige, beslutningsdygtige og initiativrige personaler, der kan bidrage positivt og indgå i de unges hverdag.

Vi søger personale der er passioneret for at arbejde med målgruppen, sætter en lid til ordentlighed overfor unge og kollegaer , samt kan og vil indgå i en organisation hvor gennemsigtighed prioriteres højt på alle niveauer.

På Fonden Føniks tror vi på, at vi kan skabe bedst mulige rammer, trivsel og udvikling gennem en anerkendende relation samt en mentaliserende tilgang, hvor inddragelse og motivation udgør en positiv forskel i de unges liv.

Følgende afdelinger søger medarbejdere:

Afdeling Agertoften – Flauenskjold, Dronninglund.

Projekt afdeling Samsø

Løbende vikaransøgninger til alle afdelinger modtages gerne.

Send gerne en ansøgning + CV til job@fonden-foeniks.dk

Generelle forventninger til vores medarbejdere:

  • Vi forventer at du har gode relationskompetencer og forstår betydningen af relationsarbejdet i det pædagogiske samspil.
  • Vi forventer at du kan formidle dig skriftligt,
  • Vi forventer at du er en teamplayer og kan samarbejde med kollegaer og ledelse.
  • Vi forventer at du kan håndtere at stå i en konfliktsituation og bevare overblik.
  • Vi forventer at du er handlekraftig og kan træffe selvstændige beslutninger.
  • Vi forventer at du kan tage et individuelt og differentieret udgangspunkt i det pædagogiske arbejde.

Generelle arbejdsbetingelser:

Vi tilbyder et 4ugers rul med 1 weekendvagt (lør-søn) og 1 vagt der berører en weekend (f.eks. en enkelt fredags-, eller søndagsvagt). Det kan også være længerevarende sammenhængende døgnvagter. 

Vi tilbyder arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring.

Vi tilbyder en HR strategi som giver mulighed for efteruddannelse.

Vi tilbyder løbende supervision til personalet.

Vi tilbyder fast udbetaling af overarbejde.

Læs om hvad Fonden Føniks er her.

At arbejde på i en selvejende organisation kontra en offentlig organisation:

Der er en række forskelle på at arbejde i en selvejende organisation. Fonden Føniks er en selvejende organisation, som sigter efter at have en så flad ledelsesstruktur som muligt og derved så lidt bureaukratisk som muligt.

Det er en organisation hvor der er “højt til loftet” i forhold til nye ideer og gode forslag og der skal være “kort vej til handling” således at nye tiltag og beslutninger iværksættes hurtigt og som aftalt.

Fonden Føniks fastlægger selv strategien, handleplanerne og målene ud fra hvad der er bedst for vores unge. Der er ikke et politisk niveau at skulle forholde sig til.

Som medarbejder på Fonden Føniks er man underlagt en HR strategi, som er fastlagt fra bestyrelsen og denne angiver rammerne, værdierne og målene for hvad det kræves at være ansat i Fonden Føniks.