4 kerneområder

Vi har igennem en årrække udviklet specialiseret viden og kernekompetencer på vores forskellige afdelinger, hvilket betyder, at vi kan tilbyde specialiserede pædagogisk personale til nedenstående problematikker.


De 4 kerneområder vi har betydelig erfaring med er:

 1. Børn og unge med selvskadende adfærd.
 2. Børn og unge med seksuelt krænkende problematikker.
 3. Børn og unge med spirende misbrugsproblematikker.
 4. Børn og unge med ungdomssanktioner og andre strafferetlige sanktioner.

Fonden Føniks er godkendt følgende målgruppe:

 • Omsorgssvigt
 • Ikke-personfarlig kriminalitet/adfærd
 • Tilknytningsforstyrrelse
 • Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse
 • Opmærksomhedsforstyrrelse/ADHD
 • Seksuel krænkende adfærd
 • Udsat for seksuelt overgreb
 • Dømt til strafferetslig foranstaltning
 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Misbrugsproblematikker
 • Flygtninge

Fonden Føniks er desuden godkendt til at arbejde med børn og unge med autisme spektrum forstyrrelser på Afdelingen Agertoften.