26 19 40 58 [email protected]

Samarbejde

Føniks målsætning for 2017 – “Samskabelse og merværdi”

Vores mål for 2016 er bl.a. at få etableret et tæt samarbejde med både vores nuværende samarbejdskommuner og gerne nye kommuner, der ser gevinsten ved at inddrage en privat organisation i en fælles opgaveløsning på det sociale område. Hvordan kunne et sådan samarbejde arrangeres – måske som et Offentlig-privat innovationsprojekt (OPI)?

Offentlig-Privat Innovation (OPI)

De seneste år har der på flere områder været fokus på offentlig-privat samarbejde om innovation (OPI). OPI er et samarbejde mellem offentlige og private parter med henblik på at udvikle og nytænke offentlige løsninger. Det vurderes, at der er et stort potentiale i OPI. FX: Kommunen får adgang til ny teknologi og viden, mens den private part får information om brugernes behov, som kan bruges fremadrettet i udvikling af nye “ydelser” eller “produkter”. OPI adskiller sig fra andre offentlig-private samarbejdsformer ved, at samarbejdet ikke er et traditionelt aftager/leverandør forhold, der ender med levering af en kendt ydelse. Partnerne går i stedet sammen om at udforske nye løsninger på fælles definerede problemer. Målet er bl.a. at forbedre kvaliteten af den offentlige service og effektivisere de offentlige arbejdsprocesser. Læs mere om OPI her:  http://www.udbudsportalen.dk/Strategi-og-Politik/Modeller-for-OPS/Offentlig-privat-innovation/

Vi har aktuelt ledig plads!