26 19 40 58 [email protected]

Sverigesmodellen

Hverdagen på Føniks

Vi prioriterer en let genkendelig og overskuelig dagsrytme, med kontinuitet og sammenhæng. De unge har et individuelt skema over ugen med deres pligter, interesser, aftaler osv. Der er pædagogisk uddannet personale på arbejde. I weekenden vil personalet møde ind fredag eftermiddag og først have fri søndag aften. Vi tilstræber at så glidende og færrest personaleskift som muligt i hverdagene. Vi vægter en daglig dokumentation i forhold til de oplevelser de unge får med Føniks i forbindelse med fx ture, arrangementer mm.

Hverdagene vil som udgangspunkt se ud på følgende måde:

Kl. 6.00 – Alle bliver vækket og de unge skal have været i bad og spise morgenmad. De skal efterfølgende børste tænder, pakke tasker og gøre sig klar til skolen.

Kl. 7.15 – Afgang til skolen. Enten med taxa eller bus.

Kl. 8.00 – Enten skolegang, arbejde eller dagsaktivitet.

Kl. 13.00-13.30 – Pædagogerne møder ind, laver overlevering og planlægger dagen. Dagsaktivteten slutter

Kl. 15.30 – Ankomst fra skole/arbejde. Efterfølgende fritid, hvor de eventuelle pligter laves inden aftenaktiviteter.

Kl. 18.00 – Vi spiser aftensmad og holder bordskik til alle er færdige (en af de unge har været med i madlavningsprocessen).

Kl.19.00 – Aftenaktiviteter. Eksempelvis fysisk træning, fodbold, svømning, ungdomsklubben osv.

Kl. 22.30 – Der er sengetid. Mobiltelefon afleveres evt. efter behov.

Kl. 23.00 – Internettet slukkes.

 

 

Aktivitetsmuligheder på Føniks:

Svømning

Motorcross

Fodbold

Trampolin

Gaming

 Udeliv

Mountainbike