26 19 40 58 [email protected]

Ydelsesoversigt

Specialiseret fokus skaber bedre resultater.

Vi har igennem en årrække udviklet specialiseret viden og kernekompetencer på vores forskellige afdelinger, hvilket betyder, at vi kan tilbyde højt specialiserede medarbejdere til nedenstående problematikker.


De 4  kerneområder vi har betydelig erfaring med, er:

  1. Børn og unge med misbrug og/eller selvskadende adfærd.
  2. Børn og unge med krænker problematikker.
  3. Børn og unge med spirende misbrugsproblematikker.
  4. Børn og unge med to-kulturelle problematikker.

”Socialtilsynet vurderer at tilbuddet yder en kompetent pædagogisk indsats og støtte til de unge der er indskrevet på Føniks. Der vurderes at tilbuddets metoder er medvirkende til at sikre de unges trivsel og udvikling”.
(Senest rapport om målgruppe, metoder og resultater)

 

Fonden Føniks har en indsatstrappe, som beskriver de ydelser/tilbud, som Fonden Føniks varetager.

Forstærket indsats på Føniks: Ekstra støtte i dagtimerne, hvor den unge bor og har sin hverdag. Timeantallet er fleksibelt og afhænger af mængden af støtte.  Timepris 250 kr. udover opholdstaksten.

Almindeligt §66 ophold: Den godkendte opholdstakst er pr md. 75.600 kr/dg 2.515 kr (2018)

§107 ophold til og med det 26. år: 75.600 kr modregnes egenbetaling og KL baseret takster.

Udslusning: Botræning (Med eget køkken og kostbudget) og udslusning på Rud Kirkevej. 75.600 kr. modregnes egenbetaling og KL baseret takster.

Spurvevej: Botræning, ej nattevagt. Den godkendte opholdstakst er pr md. 42.500 kr

Efterværn i egen bolig. Efterværn i egen bolig, mentorstøtte, kontaktpersonsordning, §85støtte, mm. ATA-timepris er 450 kr.

 Aflastning på Føniks: Prisen på døgnophold i aflastning er 2.515 kr pr døgn.

 

Vi kan igennem vores gode og tætte samarbejdspartnere tilbyde forstærkede behandlingsforløb, hvor der bl.a. er mulighed for:

  • HAP forløb (hash afvænningsprogram) ved Chef psykolog Marianne Schøler fra Ungliv.dk
  • ART forløb (Aggression Replacement Training) ved kognitiv center Ungliv.dk
  • Traumebehandling og traumeforløb ved psykolog Marius Kristensen.
  • Individuelt behandlingsforløb med projekt JUNO.
  • Skræddersyede behandlingsforløb i samarbejde med VISO konsulenter.