26 19 40 58 [email protected]

Medarbejdere

Personalegruppen består af fagligt kompetente, erfarne og engageret medarbejdere, som alle VIL de unge!

 

Rud Kirkevej:

Rasmus Olufson, Afdelingsleder.

Christian Rørbæk-Løcke, Pædagog

Martha Gyntzel , Pædagog

Christina Padkjær, Pædagog

Troels Dannemand, Pædagog, Cand.pæd.soc.

David Grønfeldt Petersen, Pædagog

Sarah Møller, Socialrådgiver, Pædagogisk medarbejder

Mohamed Adan Khader, Socialrådgiver, Pædagogisk medarbejder

Heidi Skølvad, Coach, Mentor, Pædagogisk medarbejder

Studerende

Brian Lystlund, Dagaktivtetsansvarlig, Bygnings- og teknisk ansvarlig.

Ulrich Husted Andersen, Tømrer, Pedel

Jytte Solveit, Madmor

Tanja Mahler Nordby, Socialrådgiver, Pædagogisk medarbejder

 

Smedebakken:

Mia Hyun Rasmussen, Afdelingsleder, Pædagog

Christian Jensen, Pædagog

Anne Kathrine Jørgensen, Pædagog

Mustafa Abou-Chaker, Pædagog

Mikkel Jakobsen, Pædagog

Tina Pleman Madsen

 

 

Projektafdeling:

Rasmus, Afdelingsleder

 

 

Administration:

Ebbe Sølund Stensen, økonomisk og juridisk ansvarlig

Kirsten Pedersen, bogholder

 

Ledelsen:

Anders Lassen-Struck

Stifter og administrerende leder

Henrik Toftgaard

Stifter og leder for kvalitet og udvikling

Rasmus Olufson

Afdelingsleder

 Mia Hyun Rasmussen

Afdelingsleder