26 19 40 58 [email protected]

Mentaliseringsbaseret tilgang

Mentaliseringsbaseret tilgang i behandlingsarbejdet.

At arbejde mentaliseringsbaseret er betydningsfuldt i en socialpædagogisk praksis af flere grunde. Helt basalt handler, at arbejde mentaliseringsbaseret, om at tilbyde de unge et naturligt udviklingsfremmende samspil således, at de unge tilegner sig de nødvendige evner og færdigheder for at kunne leve et mere meningsfuldt og stabilt liv.
Tilgangen indeholder bl.a. en forståelse af og en pædagogisk tilgang, at arbejde med både traumer og psykiske lidelser på.
Dette er yderst relevant, da en stor del af de anbragte unge har oplevet traumer og/eller psykiske lidelser.

”Socialtilsynet vurderer at tilbuddet understøtter de unges indflydelse på eget liv og på hverdagen i tilbuddet. Dette synliggøres gennem tilbuddets mentaliserende tilgang, for at sikre forståelsen og medinddragelse af de unge”.
(Senest rapport om sundhed og trivsel)

Når tilgangen til de unge er mentaliseringsbaseret, øges de unges muligheder for at udvikle sig på en række kerneområder, og det kan bidrage til forebyggelse af de psykiske lidelser og den selvskadende adfærd.