Føniks

Specialiseret socialpædagogisk indsats

”Tilbuddet opnår positive resultater i forhold til opfyldelsen af det mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold”.
(Socialtilsyn MIDT, 2019)

Til den kommende ung

Til den kommende forælder

Til den kommende myndighed

Om os

Vores overordnede mål med Føniks er, at fremme den enkelte unges selvstændighed og mulighed for personlig vækst. Vi lægger vægt på, at de unge er medbestemmende i de beslutninger, der bliver taget, og at de mødes med anerkendelse, tillid, accept og åbenhed.

At hjælpe sårbare unge, unge med misbrug, eller selvskadende adfærd, og udsatte familier har altid været drivkraften bag vores arbejde og troen på at skabe noget nyt.

Vi ønsker at Føniks er et sted, hvor respekten bliver taget alvorligt i hele organisationen og hvor de unge bliver lyttet til og ikke mindst inddraget forløbet så ejerskabet er størst. Vi tror på et sted, hvor fagligheden og omsorgen er i højsæde.

Vi vil hele tiden udvikle os personligt, men også som sted, og det er styrken på Føniks. Vi kan tilpasse os samfundets krav og behov hurtigt og ikke mindst de unges behov.

Om os